OSP Kępice  Ochotnicza Straż Pożarna Kępice

Zarząd Jednostki

Prezes - Jarosław Kropidłowski

Naczelnik - Filip Waszak

Sekretarz - Katarzyna Koniuszek

Skrabnik - Aneta Grachel

Gospodarz - Waldemar Budzyński

Kronikarz - Bartosz Finster

Członek - Marian Tyc

Członek - Krzysztof Kamowski