OSP Kępice  Ochotnicza Straż Pożarna Kępice

Zalegający śnieg na dachu


Poradniki Śnieg na dachu - zagrożenia

Śnieg na dachu to zimą zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Jest niestety często groźnym obciążeniem dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości około 15 cm może ważyć około 50 kg. (dla porownania - podobne obciążenia na więźbę dachową mają dachowki betonowe i ceramiczne). Należy pamiętać także, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachow i dachow w dużych centrach handlowych. Jeśli administratorzy tego nie
dopilnują, mogą spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektow o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz innych obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw budynkow maj obowiązek przeprowadzenia dwa razy w ciągu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektow.
Czy jest to przestrzegane, sprawdzają inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego. Właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani
ustawowo przez prawo budowlane do usuwania z dachow śniegu i lodu. W okresie
odwilży, nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w
lod. To jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachow płaskich.
Dotyczy to m.in. hipermarketow, hal produkcyjnych lub hal wystawienniczych. Zgodnie z
art. 61 pkt 2 prawa budowlanego właściciel lub zarządca jest zobowiązany do
zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia
zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie
zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, mienia lub środowiska: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie.
Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, ktore dysponują wyłącznym prawem
własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Przypomnijmy, że zimą 2006 r. zaniedbanie
odśnieżania hali w Katowicach, doprowadziło do zarwania się dachu pod ciężarem śniegu
w trakcie trwającej tam wystawy. W wyniku katastrofy zginęło 65 osob, a ponad 170
zostało rannych. Niebezpieczne dla zdrowia i życia są także lodowe sople i nawisy
śniegowe. Trzeba je bezwzględnie usuwać na bieżąco, by nie stanowiły zagrożenia dla
ludzi.